Circulaire economie: nu of nooit

Afgelopen jaren zien we het allemaal gebeuren: een chronisch tekort aan grondstoffen, containers en personeel en explosieve kostenstijgingen van materialen, energie en transport. De vraag blijft maar toenemen, het aanbod wordt steeds schaarser (en kostbaarder) en de markt is volledig uit balans geraakt. De consument wil meer en meer, maar de producent staat met zijn rug tegen de muur, want er zijn geen nieuwe grondstoffen voorradig, transport is niet betalen, personeel is niet te krijgen, laat staan een eerlijke prijs voor beide partijen. We zouden drie dingen anders kunnen doen om uit deze neerwaartse spiraal te komen.

Circulair produceren: stop met delven naar nieuwe grondstoffen, vervang huidige design principes (build to replace) met circulaire design principes (ontwerp zonder afval of vervuiling, hergebruik producten en materialen en laat natuur zich herstellen) en produceer hoogwaardige producten op duurzame wijze met gerecyclede materialen.

Lokaal produceren: stop met goedkoop produceren in verre landen, stop met alles te transporteren ter land, ter zee of ter lucht, zonder enige verantwoordelijkheid te nemen over de arbeidsomstandigheden of de belasting op de natuur in het land van herkomst. Creëer lokaal werkgelegenheid, maak duurzame producten en bedien de markt op een CO2 neutrale wijze.

Duurzaam consuminderen: koop minder, kies kwaliteit boven kwantiteit, kies een goede koop boven goedkoop, betaal een eerlijke prijs voor een eerlijk product en deel, ruil, repareer, recycle of doneer jouw spullen. Wees trots op lokale merken/producten, gemaakt door lokale producenten, die banen genereert voor de lokale bevolking en zorgdraagt voor een gezonde leefomgeving en een beter klimaat.

Maar wie gaat dat allemaal betalen? En wie kan het zich allemaal veroorloven? Terechte vragen. Het zullen in eerste instantie de innovatieve producenten en de duurzame consumenten zijn die hun nek uitsteken, maar zodra de massa aanhaakt, zullen de prijzen gelijk dalen: geen kosten om grondstoffen te delven, maar bestaande materialen hergebruiken, geen kosten om goederen de hele wereld over te transporteren o.b.v. dure vervuilende fossiele brandstoffen, maar goedkope schone zonne-energie en daarmee minder CO2 uitstoot, maar ook minder afval, betere arbeidsomstandigheden, etcetera. Maar het moment is nu, want er is geen Plan(et) B.

X